Optisyen.COM EKİBİ Kimdir ?

Ortak amaçları, hedefleri ve hayalleri olan optisyen, gözlükçü ve bu sektöre gönül vermiş kişilerin daha iyi bir optik sektörü için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik, sağlık ve  insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için paydaşları bir araya getirerek kişilerin bilgi ve becerilerini arttırmaya çalışan, inanan bir grup optisyen, gözlükçü ve genç profesyoneliz.

Misyonumuz:

Toplumsal talep ve değişimleri göz önünde bulunduran, alanında uzman kadrosu ile; öncelikle topluma duyarlı, yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünce, kalite ve üretkenliğe dayalı dinamik ve evrensel  bir program çerçevesinde faaliyetlerini geliştirerek yürüten, alanlarda güçlü donanıma sahip bireyler ve nitelikli çalışma ile elde edilen verilerin ve alana yönelik çalışmaların  bilimsel esaslara göre tasnif ederek kullanıma hazır tutulduğu, tam bir farkındalık yaratmaktır.

Vizyonumuz:

Türkiye’de optisyenlik mesleğinin yaratıcı, eleştirel ve özgür düşünceye dayalı bilimsel bilgiyi kullanarak, toplumsal gereklilikler ve değişen iş piyasasının talepleri ile şekillenen,bütün paydaşlarının tek çatı altında birleştirilmesi,birbirleriyle koordinasyon ve uyum içinde çalışmaları ve çağdaş dünya koşullarındaherkesin, etkin, güvenli ve kesintisiz sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamak.

Değerlerimiz:

 • Optisyenlere ve optisyenlik öğrencilerine her alanda tam destek
 • Araştırma, düşünce ve fikir özgürlüğüne uygun ortam sağlamak
 • Duyarlı, katılımcı ve sürdürülebilir olmak
 • Etik yaklaşımı her konunun önünde görme
 • Paydaşlarla yakın işbirliği içinde olma ve sürekli geliştirme
 • Her süreçte kalite odaklı olmak
 • Optik gereçlerin araştırma geliştirmesinden başlayarak üretilmesi, dağıtılması, hastaya iletilmesi ve takibini sağlamak.

SMARTC Hedefleri:

 • Optisyenin sosyal, ekonomik, bilimsel gelişimini sağlamak ve haklarını korumak,
 • Tıp, optisyenlik ve moda alanında çağdaş dünya koşullarında önemli gelişmeleri araştırmak
 • Yeni çalışmaların mevcut optisyen ve optisyenlik programı öğrencileri ile paylaşılabilmesi ve bu bilgilerin meslekte kullanılabilmesi amacıyla farkındalık yaratmak
 • En az 2 yılda bir seminer, çalıştay, eğitim düzenlemek veya meslek içi toplantılar organize etmek.
 • Göz sağlığının korunması ve devamlılığının sağlanmasına yönelik halkı bilgilendirici broşür, süreli yayınlar, dergi gibi yayınlar yapmak ve yayınlamak.
 • Optisyenlik sektörünün tüm paydaşlarının bir araya gelmesini sağlayacak sosyal, kültürel, mesleki etkinlikleri planlamak ve sosyal sorumluluk projeleri organize etmek.